Hava Başlığı Paylayıcı Manifoldlar

  • Air Header Distribution Manifolds

    Hava Başlığı Paylayıcı Manifoldlar

    JELOK seriyalı hava başlıq paylayıcı manifoldları havanı kompressordan buxar axını ölçənlər, təzyiq tənzimləyiciləri və klapan yerləşdiriciləri kimi pnevmatik alətlərdəki ötürücülərə paylamaq üçün nəzərdə tutulmuşdur.Bu manifoldlar sənaye kimyəvi emalında, plastik emalında və enerji sənayesində geniş istifadə olunur və 1000 psi-ə qədər (yivli son birləşmələr) aşağı təzyiq tətbiqləri üçün təsdiq edilmişdir.