Kondensat qazanı

  • Condensate Chambers & Seal Pots

    Kondensat Kameraları və Bağlama Qazanları

    Kondensat qazanlarının əsas istifadəsi buxar boru kəmərlərində axının ölçülməsinin dəqiqliyini artırmaqdır.Onlar impuls xətlərində buxar fazası ilə kondensasiya olunmuş faza arasında interfeys təmin edir.Kondensat Qazanları kondensatı və xarici hissəcikləri toplamaq və toplamaq üçün istifadə olunur.Kondensat kameraları kiçik ağızları olan incə alətləri xarab və ya xarici zibillə tıxanmaqdan qorumağa kömək edir.

  • Stainless Steel Pressure Gauge Siphon

    Paslanmayan poladdan təzyiq ölçən sifon

    Təzyiq ölçən sifonlar manometri buxar kimi isti təzyiq mühitinin təsirindən qorumaq və həmçinin sürətli təzyiq artımlarının təsirini azaltmaq üçün istifadə olunur.Təzyiq mühiti kondensat əmələ gətirir və təzyiqölçən sifonun bobin və ya pigtail hissəsinə yığılır.Kondensat isti mühitin təzyiq aləti ilə birbaşa təmasın qarşısını alır.Sifon ilk dəfə quraşdırıldıqda, su və ya hər hansı digər uyğun ayırıcı maye ilə doldurulmalıdır.