Kompakt Təzyiq Ötürücü

  • JEP-500 Series Compact Pressure Transmitter

    JEP-500 Series Kompakt Təzyiq Ötürücü

    JEP-500 qazların və mayelərin mütləq və ölçü təzyiqinin ölçülməsi üçün kompakt təzyiq ötürücüdür.Təzyiq ötürücüsü sadə texnoloji təzyiq tətbiqləri (məsələn, nasosların, kompressorların və ya digər mexanizmlərin monitorinqi), eləcə də yerə qənaət edən quraşdırmanın tələb olunduğu açıq gəmilərdə hidrostatik səviyyənin ölçülməsi üçün çox qənaətcil cihazdır.