Təzyiq Ötürücü Modulu

  • Head Mount Pressure Transmitter Module

    Başlıq Təzyiq Ötürücü Modulu

    Təzyiq Ötürücü Təzyiq Ötürücüyə qoşulmuş bir cihazdır.Təzyiq ötürücüsünün çıxışı analoq elektrik gərginliyi və ya çevirici tərəfindən hiss edilən təzyiq diapazonunun 0-100%-ni təmsil edən cərəyan siqnalıdır.

    Təzyiq ölçülməsi mütləq, ölçü və ya diferensial təzyiqləri ölçə bilər.