Elektromaqnit axınıölçən

  • JEF-300 Electromagnetic Flowmeter

    JEF-300 Elektromaqnit axınıölçən

    JEF-300 seriyalı elektromaqnit axınıölçən sensor və çeviricidən ibarətdir.Bu, keçiriciliyi 5μs/sm-dən çox olan keçirici mayenin həcm axınının ölçülməsi üçün istifadə olunan Faradeyin elektromaqnit induksiya qanununa əsaslanır.Keçirici mühitin həcm axınının ölçülməsi üçün induktiv sayğacdır.